Mesto Svätý Jur

Oznámenie o začatom stavebnom konaní- RD SO 23-Sauberg

Značka: Oznámenie o stavebnom konaní (2017-08-07 - 2017-08-22)

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou  z dôvodu neznámych účastníkov

konania pre stavbu RD v lokalite Obytná zóna Sauberg


Stiahnuť dokument: SP-RD-Dudzak.pdf
Späť