Mesto Svätý Jur

Spôsob nakladania s časťou pozemku parc.č. 4530/67

Značka: Zámer predaja časti pozemku parc.č. 4530/67 (2018-06-07 - 2018-06-27)

Mesto  Svätý Jur  zverejňuje  spôsob nakladania s pozemkom Mesta Svätý Jur a to predaj novovytvoreného pozemku v k.ú. Svätý Jur  parc.č.  4530/67 o výmere 352 m2 vodná plocha  odčleneného geometrickým plánom č. 18/2018  z pozemku parc.č. 4530/67 v k.ú. Svätý Jur .


Stiahnuť dokument: Sposob_nakladania_s_pozemkom_pac.c.__4530-67.jpg
Späť