Mesto Svätý Jur

prenájom 7420a 7418

Značka: prenájom 7420 a 7418 (2018-06-08 - 2018-06-26)

Mesto Svätý Jur zverejňuje spôsob prenájmu svojho  majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to časť pozemkov parc. č. 7418, 7420  .

Žiadateľ zabezpečí vybudovanie spomaľovacieho ostrovčeka pre verejnosť, ktorý pomôže zvýšiť bezpečnosť premávky na komunikácii.


Stiahnuť dokument: parc._7420_7418.pdf
Späť