Mesto Svätý Jur

prenájom 6339/1 a 6266

Značka: prenájom 6339/1 a 6266 (2018-06-08 - 2018-06-26)

Mesto Svätý Jur zverejňuje spôsob prenájmu svojho  majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to pozemkov parc. č. 6339/1, 6266 .

Žiadateľ zabezpečí vykonanie obnovného manažmentu v trvalo trávnatých porastoch výrubom a odstraňovaním náletových drevín s následným mulčovaním a kosením.


Stiahnuť dokument: parc._63391_6266.pdf
Späť