Mesto Svätý Jur

Svätý Jur - Protipovodňová ochrana, polder na Jurskom potoku rkm 3,4

Značka: Svätý Jur - Protipovodňová ochrana, polder na Jur (2018-06-12 - 2018-07-05)

Mesto Svätý Jur v súlade s § 23 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon") zverejňuje týmto zámer navrhovanej činnosti: "Svätý Jur - Protipovodňová ochrana, polder na Jurskom potoku rkm 3,4 "


Stiahnuť dokument: Zverejnenie_Zameru_Polder.doc
Späť