Mesto Svätý Jur

Prenájom nebytového priestoru

Značka: Dr.Kautza 9 (2018-10-10 - 2018-10-26)

Mesto Svätý Jur zverejňuje spôsob prenájmu svojho  majetku a to priamy prenájom nebytového priestoru, ktorý sa nachádza na Ul. Dr. Kautza 9 vo Svätom Jure o výmere 42 m2. Žiadateľ je súčasným nájomcom uvedeného priestoru, ktorý využíva ako sklad kulís a na nacvičovanie divadelných predstavení .

 

 


Stiahnuť dokument: Dr._Kautza_9.pdf
Späť