Mesto Svätý Jur

Spôsob prenájmu p.č. 485

Značka: Spôsob prenájmu p.č. 485 (2018-11-07 - 2018-11-26)

Mesto Svätý Jur zverejňuje spôsob prenájmu svojho  majetku a to priamy prenájom časti pozemku parc.č. 485  v k.ú. Svätý Jur.

Žiadateľ je majiteľom predajného stánku  umiestneného  na predmetnej nehnuteľnosti.


Stiahnuť dokument: par._c._485.pdf
Späť
Anketa