Mesto Svätý Jur

Spôsob prenájmu p.č. 486/1, 486/4

Značka: OZ-DOK-485 (2018-11-07 - 2018-11-26)

Mesto Svätý Jur zverejňuje spôsob prenájmu svojho  majetku a to priamy prenájom časti pozemkov parc.č. 486/1, 486/4  v k.ú. Svätý Jur.

Žiadateľ je majiteľom predajného stánku  umiestneného  na predmetnej nehnuteľnosti.


Stiahnuť dokument: 4861,_4864_Gersic.pdf
Späť