Mesto Svätý Jur

spôsob prenájmu pozemku 5054

Značka: spôsob prenájmu pozemku 5054 (2018-11-22 - 2018-12-10)

Mesto Svätý Jur zverejňuje spôsob prenájmu svojho  majetku a to priamy prenájom časti pozemku parc.č. 5054  v k.ú. Svätý Jur.

Žiadateľ je majiteľom susedných nehnuteľností .


Stiahnuť dokument: 5054.pdf
Späť