Mesto Svätý Jur

Upovedomenie o začatí konania vo veci zmeny integrovaného povolenia - Farma

Značka: Upovedomenie o začatí konania vo veci zmeny integr (2018-12-14 - 2019-01-14)

Upovedomenie o začatí konania vo veci zmeny integrovaného povolenia - Farma Svätý Jur

 

Mesto Sv. Jur zverejňuje Upovedomenie Slovenskej inšpeckie životného prostredia

 


Stiahnuť dokument: Farma_Svaty_Jur.pdf
Späť