Mesto Svätý Jur

Svätý Jur-protipovodňová ochrana,polder na Jurskom potoku rkm 3,4"-zastavenie zisťovacieho konania vo veci poszdzovania vplyvov na životné prostredie

Značka: OU PK- EIA (2019-01-02 - 2019-01-13)

Oznámenie o zastavení konania vo veci zisťovacieho konania o posudzovaní navrhovanej činnosti na životné prostredie "Svätý Jur- Protipovodňová ochrana, polder na Jurskom potoku rkm 3,4" 


Stiahnuť dokument: EIA-Polder_Svaty_Jur-ZS.pdf
Späť