Mesto Svätý Jur

Oznámenie o začatí územného konania- Komunikácie a parkovacia plocha pre ZŠ Na bielenisku, Pezinok

Značka: UR-OZN-Pezinok -komunikacie ZŠ (2019-01-07 - 2019-01-22)

Oznámenie o začatí územného konania pre líniovú stavbu na SO 04 Komunikácie a parkovacia plocha, SO 05 Prekládka verejného osvetlenia pre "Prístavbu modulového pavilónu k ZŠ Na bielenisku v Pezinku"


Stiahnuť dokument: UR-OZN-PK-kom_ZS-50.pdf
Späť