Mesto Svätý Jur

Oznámenie o začatí územného konania pre stavbu "FTTH Svätý Jur" (telekomunikačná sieť Orange) v k.ú. Svätý Jur

Značka: OZN-UR-Orange-Prohugo (2019-01-18 - 2019-02-13)

Oznámenie o začatí územného konania pre líniovú stavbu telekomunikačnej siete Orange

"FTTH Svätý Jur", na ul. Dukelská, Kozmonautov, SNP, Pri štadióne, Šúrska, Štúrova, Muškátová, pann=onska, Krajinská cesta


Stiahnuť dokument: UR-OZN-Orange-PROHUGO-39.pdf
Späť