Mesto Svätý Jur

Oznámenie o podanom odvolaní proti uzemnému rozhodnutiu na stavbu: "Prestavba, prístavba a nadstavba ZOS Pezinok" :

Značka: Oznámenie o odvolaní- UR-ZOS Pezinok (2019-02-05 - 2019-02-20)

Oznámenie o podanom odvolaní účastníkmi konania proti vydanému územnému rozhodnutiu

"Prestavba, prístavba a nadstavba ZOS, vybudovanie ZPS" na ul.Komenského v Pezinku

pre navrhovateľa Mesto Pezinok


Stiahnuť dokument: UR-PK-ZOS.pdf
Späť