Mesto Svätý Jur

Spôsob prenájmu 5044/9

Značka: Spôsob prenájmu 5044/9 (2019-02-06 - 2019-02-22)

Mesto Svätý Jur zverejňuje spôsob prenájmu svojho  majetku a to pozemku parc.č. 5044/9  v k.ú. Svätý Jur  formou priameho prenájmu.

 

Žiadateľ je vlastníkom garáže na uvedenom pozemku.


Stiahnuť dokument: 50449.pdf
Späť