Mesto Svätý Jur

Spôsob prenájmu 4791/74

Značka: Spôsob prenájmu 4791/74 (2019-02-06 - 2019-02-22)

Mesto Svätý Jur zverejňuje spôsob prenájmu svojho  majetku a to pozemku parc.č. 4791/74  v k.ú. Svätý Jur  formou priameho prenájmu.

 

Žiadateľ je vlastníkom garáže na uvedenom pozemku


Stiahnuť dokument: 479174.pdf
Späť