Mesto Svätý Jur

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov

Značka: Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov (2019-03-01 - 2019-12-31)

Mesto Sv.Jur zverejňuje úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v meste Svätý Jur za rok 2018 :   18,88 %.

 

Na základe uvedeného pre rok 2019 bude mesto musieť platiť poplatok 12 € za tonu uloženia zmesového komunálneho odpadu na skládku.

 

(uvedený poplatok sa tým zvyšuje  takmer o 100 %)

Viac v prílohe


Stiahnuť dokument: kom_odpad_separ.pdf
Späť