Mesto Svätý Jur

Spôsob prenájmu pozemku 4791/44

Značka: Spôsob prenájmu pozemku 4791/44 (2019-03-06 - 2019-03-22)

Mesto Svätý Jur zverejňuje spôsob prenájmu svojho  majetku - pozemku parc.č.

4791/44 k.ú. Svätý Jur   a to priamy prenájom.

 

Žiadateľ je majiteľom garáže umiestnenej na predmetnej nehnuteľnosti.


Stiahnuť dokument: 479144.pdf
Späť