Mesto Svätý Jur

SPP vstup na pozemky

Značka: SPP vstup na pozemky (2019-03-26 - 2019-12-31)

Vážení občania,

Oznamujeme Vám, že SPP, a.s. v zmysle zák. č. 251/2012 Z.z. o energetike a vyhlášky MPaSVR č. 508/2009 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení bude vykonávať v mesiacoch marec až máj 2019 pravidelnú kontrolu plynárenských zariadení a za tým účelom bude vstupovať na pozemky, cez ktoré vedie trasa VTL plynovodu. Popis územia, cez ktoré prechádza plynovod, je uvedený v prílohe tohto oznámenia.


Stiahnuť dokument: 20190320143311145.pdf
Späť