Mesto Svätý Jur

zverejňuje spôsob prenájmu - časť pozemku 435

Značka: zverejňuje spôsob prenájmu - časť pozemku 435 (2019-04-10 - 2019-04-26)

Mesto Svätý Jur zverejňuje spôsob prenájmu svojho  majetku - časť pozemku

parc. č. 435 v  k.ú. Svätý Jur   a to priamy prenájom.

 

Žiadateľ je vlastníkom susediacich nehnuteľností, cez uvedenú časť pozemku má zabezpečený prístup k rodinnému domu.


Stiahnuť dokument: 435.pdf
Späť