Mesto Svätý Jur

Oznámenie o začatí stavebného konania- prístavba RD ul.Zuby

Značka: Oznámenie o začatí stavebného konania (2019-04-12 - 2019-04-29)

Z dôvodu neznámych účastníkov konania oznamujeme začatie stavebného konania

na stavbu Prístavba k rodinnému domu , ul.Zuby verejnou vyhláškou


Stiahnuť dokument: SP-OZN-Chmelan.pdf
Späť