Mesto Svätý Jur

Prenájom pozemku 7362

Značka: Prenájom pozemku 7362 (2019-05-13 - 2019-05-29)

Mesto Svätý Jur zverejňuje spôsob prenájmu svojho  majetku - časť pozemku parc. č. 7362 v  k.ú. Svätý Jur   a to priamy prenájom.

 

Žiadateľ   má záujem prenajať časti pozemku za účelom zabezpečenia osobitných pozemkov majetkoprávneho vysporiadania stavby diaľnice D4 Bratislava, Ivanka sever - Rača a jej súčasti, ktorej realizácia je vo verejnom záujme.

 


Stiahnuť dokument: 7362.pdf
Späť