Mesto Svätý Jur

Spôsob prenájmu svojho majetku - pozemok parc.

Značka: Spôsob prenájmu svojho majetku - pozemok parc. (2019-06-10 - 2019-06-25)

Mesto Svätý Jur zverejňuje spôsob prenájmu svojho  majetku - pozemok parc. č. 196/11

v  k. ú. Neštich  a to priamy prenájom.

 

Žiadateľ  pozemok dlhodobo využíva na záhradné účely a má záujem naďalej ho využívať na ten istý účel.


Stiahnuť dokument: 196-111.pdf
Späť