Mesto Svätý Jur

Verejná obchodná súťaž - pozemku 4513/48 a 50

Značka: Verejná obchodná súťaž - pozemku 4513/48 a 50 (2019-06-10 - 2019-06-25)

Mesto Svätý Jur zverejňuje spôsob prenájmu svojho  majetku - pozemkov parc.č. 4513/48 a  parc. č. 4513/50 v  k. ú.  Svätý Jur a vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž.    

 

 


Stiahnuť dokument: VOS_4513.pdf
Späť