Mesto Svätý Jur

Návrh VZN o poskytovaní dotácií mestom

Značka: Návrh VZN o poskytovaní dotácií mestom (2019-06-10 - 2019-06-25)

Mesto Svätý Jur v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňuje návrh VZN o poskytovaní dotácií mestom Svätý Jur pred jeho schvaľovaním


Stiahnuť dokument: 2_2_VZN_xx_2019_o_poskytovani_dotacii.doc
Späť