Mesto Svätý Jur

Ponuka na predaj majetku

Značka: Ponuka na predaj majetku Juraj Jurčík (2019-06-25 - 2019-07-27)

JUDr. Babeta Babíková – notár ako súdny komisár – poverená Okresným súdom Bratislava III  na vykonanie úkonov vo veci dedičstva po poručiteľovi  Juraj Jurčík , rod. Jurčík , nar. 23.03.1965, naposledy bytom Bojnická 6954/19 Bratislava , zomr. 01.12.20111, navrhujem speňaženie majetku poručiteľa  formou priameho predaja a ponúkam na predaj majetok, ktorý tvorí likvidačnú podstatu a to nehnuteľnosti :  viď príloha.


Stiahnuť dokument: Ponuka_majetku__Juraj_Jurcik_.pdf
Späť