Mesto Svätý Jur

Oznámenie o začatí územného konania- telekomunikačná stavba- "RR bod PK_SJV Svätý Jur Vodáreň"

Značka: OZN-UR-DelCom (2019-07-30 - 2019-08-14)

Oznámenie o začatí územného konania pre líniovú telekomunikačnú stavbu

RR bod PK_SVJ Svätý Jur Vodáreň a NN prípojka


Stiahnuť dokument: UR-OZN-Telekom-1287.pdf
Späť