Mesto Svätý Jur

Oznámenie o začatí územného konania pre stavbu: Verejná dopravná a technická infraštruktúra- obytná zóna Pezinské Záhumenice, Svätý Jur

Značka: OZN-UR-1433 (2019-08-15 - 2019-08-30)

Oznámenie o začatí územného konania pre líniovú stavbu : Verejná dopravná a technická infraštruktúra- obytná zóna Pezinské Záhumenice, Svätý Jur


Stiahnuť dokument: OZN-UR-TI_PZahumenice.pdf
Späť