Mesto Svätý Jur

435/8 prenájom časti pozemku

Značka: 435/8 prenájom časti pozemku (2019-08-27 - 2019-09-16)

Mesto Svätý Jur zverejňuje spôsob prenájmu svojho  majetku - časti pozemku

parc.č. 435/8 v  k. ú. Neštich   

 a to priamy prenájom.

 

Žiadateľ je majiteľom nehnuteľnosti, ktorá susedí s uvedeným pozemkom vo vlastníctve Mesta Svätý Jur.

Žiadosť bola odôvodnená zabezpečením prístupu k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa.


Stiahnuť dokument: 435-8.pdf
Späť