Mesto Svätý Jur

Prenájom č.pozemku 7118

Značka: Prenájom č.pozemku 7118 (2019-09-04 - 2019-09-24)

Mesto Svätý Jur zverejňuje spôsob prenájmu svojho  majetku - časť pozemku parc. č. 7118

v  k. ú. Svätý Jur     a to priamy prenájom.


Stiahnuť dokument: 7118.pdf
Späť