Mesto Svätý Jur

Prenájom č.pozemku p.č. 1463/3

Značka: Prenájom č.pozemku p.č. 1463/3 (2019-09-04 - 2019-09-24)

Mesto Svätý Jur zverejňuje spôsob prenájmu svojho  majetku - časť  pozemku parc. č. 1463/3

v  k. ú. Svätý Jur     a to priamy prenájom.

 

Žiadateľ má záujem pozemok  využívať za účelom umiestnenia a užívania technologického zariadenia a príslušnej infraštruktúry rádioreleového bodu a základňovej stanice verejnej elektronickej komunikačnej siete, zahrňujúc výmeny, opravy, úpravy a dopĺňanie potrebných častí technologického zariadenia, ako aj montáže zabezpečovacieho systému.


Stiahnuť dokument: 1463-3.pdf
Späť