Mesto Svätý Jur

Prenájom pozemku p.č. 6339/1

Značka: Prenájom pozemku p.č. 6339/1 (2019-09-04 - 2019-09-24)

Mesto Svätý Jur zverejňuje spôsob prenájmu svojho  majetku - pozemok parc.

č. 6339/1 v  k. ú. Svätý Jur     a to priamy prenájom.

 

Žiadateľ  je bývalým nájomcom uvedeného pozemku, ktorý sa o tento dlhodobo stará a udržiava ho.

 


Stiahnuť dokument: 6339-1.pdf
Späť