Mesto Svätý Jur

Prenájom pozemku p.č. 4530/76

Značka: Prenájom pozemku p.č. 4530/76 (2019-09-04 - 2019-09-24)

Mesto Svätý Jur zverejňuje spôsob prenájmu svojho  majetku - pozemok parc.

č. 4530/76 a 4531/9 v  k. ú. Svätý Jur   a to priamy prenájom.

 

Žiadateľ ako majiteľ nehnuteľností, ktoré sa nachádzajú v blízkosti uvedených pozemkov, požiadal o prenájom pozemkov vo vlastníctve Mesta Svätý Jur. 

Žiadosť bola odôvodnená účelom rozšírenia súčasnej prevádzky žiadateľa - skladové priestory, predaj štrkov, pieskov, kamenín.

 


Stiahnuť dokument: 4530-76.pdf
Späť