Mesto Svätý Jur

Prenájom časti pozemku parc.č. 595/1

Značka: Prenájom časti pozemku KN-C parc.č. 595/1 (2019-09-24 - 2019-10-11)

Mesto Svätý Jur zverejňuje spôsob prenájmu svojho  majetku - časti  pozemku parc. č. 595/1 v  k. ú. Svätý Jur  

 a to priamy  prenájom.

Žiadateľ  má záujem na uvedenom pozemku rozšíriť verejný plynovod, čo bude riešiť zmluvne s oprávnenou osobou.

 


Stiahnuť dokument: 595-1.pdf
Späť