Mesto Svätý Jur

Návrh VZN Zad UPN Sv. Jur 02/2014 - stiahnuté z pripomienkového konania

Značka: stiahnute (2019-10-07 - 2019-10-10)

 

Tento dokument bol stiahnutý z pripomienkového konania 10.10.2019

 
Späť