Mesto Svätý Jur

Spôsob prevodu majetku mesta

Značka: Predaj pozemkov parc.č.4792/154, 4792/115, 4792/ (2019-10-17 - 2019-11-06)

Mesto  Svätý Jur  zverejňuje  spôsob nakladania s majetkom Mesta Svätý Jur a to predaj pozemkov v k. ú. Svätý Jur  parc. č. 4792/154,  parc.č. 4792/115, parc.č.4792/114 a to pozemky pod stavbami a priľahlé pozemky ku stavbám. 


Stiahnuť dokument: Sposob_nakladania_s_pozemkami_parc.c.__4792-154_4792-115_4792-114.jpg
Späť