Mesto Svätý Jur

Spôsob nakladania s majetkom mesta

Značka: Zámena pozemku parc.č. 5051 (2019-10-17 - 2019-12-11)

Mesto  Svätý Jur  zverejňuje spôsob nakladania s majetkom Mesta Svätý Jur a to zámenu pozemku parc.č.5051 o výmere  24 m2  za pozemok parc.č. 490/16  o výmere 21 m2  z dôvodu hodného osobitného zreteľa.


Stiahnuť dokument: Zamenna_zmluva_parc.c.__5051.jpg
Späť