Mesto Svätý Jur

Návrh VZN o umiestňovaní volebných plagátov

Značka: Návrh VZN o umiestňovaní volebných plagátov (2019-10-16 - )

Mesto Svätý Jur v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. § 6  zverejňuje návrh VZN o umiestňovaní volebných plagátov 

Dátum zverejnenia 16. 10. 2019

Týmto dňom začína plynúť lehota na pripomienkovanie nariadenia.

Pripomienky možno doručiť v súlade s § 6 /4/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov do podateľne mesta Svätý Jur -  Mestského úradu najneskôr do 30. 10. 2019 do 17,30 hod.

 

 


Stiahnuť dokument: 12_2_VZN_o_umiestnovani_voleb_plagatov.doc
Späť