Mesto Svätý Jur

Spôsob nakladania s majetkom Mesta

Značka: Predaj pozemkov parc.č. 5010/11 , 5010/12 (2019-10-17 - 2019-11-06)

Mesto  Svätý Jur  zverejňuje spôsob nakladania s majetkom Mesta Svätý Jur a to predaj pozemkov  parc. č. 5010/11  zastavané plochy a nádvoria o výmere 239 m2 a parc. č. 5010/12  zastavané plochy a nádvoria o výmere 239 m2  . 


Stiahnuť dokument: Predaj_pozemkov_parc.c._5010-11_5010-12.jpg
Späť