Mesto Svätý Jur

Oznámeniei o začatí územného konania na stavbu "BA-Svätý Jur, Pezinské zahumenice , NNK

Značka: OZN-UR-1737 (2019-10-28 - 2019-11-13)

Západoslovenská distribučná a.s. požiadala o vydanie územného rozhodnutia na stavbu

BA-Svätý Jur, Pezinské záhumenice, NNK, pre obytnú zónu


Stiahnuť dokument: OZN-UR-TI-NNK_PZahumenice-1737.pdf
Späť