Mesto Svätý Jur

Oznámenie o začatí dodatočného povolenia na stavbu STL D 90, Pezinské záhumenice

Značka: OZN-DSP-1806 (2019-10-28 - 2019-11-13)

ŽIadosť o vydanie dodatočného povolenia na stavbu STL D 90 a 2 prípojky v obytnej zóne

Pezinské záhumenice


Stiahnuť dokument: DSP-STL-TI_PZahumenice-1806.pdf
Späť