Mesto Svätý Jur

Oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu "Bytový dom-vostavba podkrovia" na ul.Prostredná č.31 pre neznámych účastníkov konania

Značka: OZN-SP-Kútik (2019-11-04 - 2019-11-19)

Oznámenie stavebného konania pre neznámych účastníkov konania (vlastníkov sus.nehn. č.súp.90)


Stiahnuť dokument: OZN-SP-Kutik-1735.pdf
Späť