Mesto Svätý Jur

spôsob prenájmu svojho majetku - pozemku parc. č. 6748/9

Značka: spôsob prenájmu svojho majetku - pozemku parc. č. (2019-11-11 - 2019-11-30)

Mesto Svätý Jur zverejňuje spôsob prenájmu svojho  majetku - pozemku parc. č. 6748/9 v k.ú. Svätý Jur  a to priamy prenájom.

Žiadateľ je vlastníkom stavby umiestnenej na uvedenom pozemku.


Stiahnuť dokument: priamy_prenajom_6748_9.pdf
Späť