Mesto Svätý Jur

Prenájom 673/4

Značka: Prenájom 673/4 (2019-11-20 - 2019-12-09)

 

Mesto Svätý Jur zverejňuje spôsob prenájmu svojho  majetku – časti pozemku parc. č. 673/4 v k.ú. Svätý Jur  a to priamy prenájom.

Žiadateľ je vlastník susedných pozemkov, má záujem sa o uvedený pozemok starať, udržiavať ho a využívať na záhradné účely.

 


Stiahnuť dokument: 673-4.pdf
Späť