Mesto Svätý Jur

Nájom pozemku 4791/52 - umiestnenie garáže

Značka: Nájom pozemku 4791/52 - umiestnenie garáže (2019-11-27 - 2019-12-16)

Mesto Svätý Jur zverejňuje spôsob prenájmu svojho  majetku – pozemku parc. č. 4791/52  v k.ú. Svätý Jur a to priamy prenájom.

 

Žiadateľ je majiteľom garáže umiestnenej na uvedenom pozemku


Stiahnuť dokument: 4791-52.pdf
Späť