Mesto Svätý Jur

Dodatočné povolenie na STL plynovod Obytná zóna-Pezinské záhumenice

Značka: DSP-TI-1806 (2019-11-27 - 2019-12-12)

Rozhodnutie o dodatočnom povolení na technickú infraštruktúru Obytnej zóny Pezinské záhumenice


Stiahnuť dokument: R-DST-STL-1806.pdf
Späť