Mesto Svätý Jur

Spôsob prenájmu majetku časti pozemku 6339/14

Značka: Spôsob prenájmu majetku časti pozemku 6339/14 (2020-01-17 - 2020-02-04)

Mesto Svätý Jur zverejňuje spôsob prenájmu svojho  majetku - časti pozemku

parc. č. 6339/14  v  k. ú. Svätý Jur   

 a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

 

Osobitný zreteľ: žiadateľ sa dlhodobo o tento pozemok stará a udržiava ho.

Pozemok je využívaný na záhradné a rekreačné účely


Stiahnuť dokument: 6339-1.pdf
Späť