Mesto Svätý Jur

Okresný úrad Bratislava- rozhodnutie o odvolaní UR- "Verejná dopravná a technická ´vybavenosť - obytná zóna Pezinské Záhumenice"

Značka: OU BA-ODV-UR Petrakovič (2020-02-05 - 2020-02-20)

Rozhodnutie druhostupňového orgánu na podané odvolanie SPF proti vyadnému územnému rozhodnutiu


Stiahnuť dokument: ODV-OU_BA-UR_Petrakovic.pdf
Späť