Mesto Svätý Jur

Spôsob prenájmu pozemku p.č. 4792/16

Značka: Spôsob prenájmu pozemku p.č. 4792/16 (2020-02-12 - 2020-03-02)

Mesto Svätý Jur zverejňuje spôsob prenájmu svojho  majetku - pozemku parc.č.

4792/16 v k.ú. Svätý Jur  o celkovej výmere 18 m2 a to priamy prenájom.

 

Žiadateľ je vlastníkom garáže postavenej na uvedenom pozemku.


Stiahnuť dokument: 4792-161.pdf
Späť