Mesto Svätý Jur

Spôsob nakladania s pozemkom parc.č 4716/7 - zámena

Značka: Zámena pozemkov parc.č. 4716/7 za 4716/8 (2020-02-17 - 2020-05-20)

Mesto Svätý Jur zverejňuje spôsob nakladania s majetkom Mesta Svätý Jur a to zámenu časti pozemku parc. č. 4716/7 zastavané plochy a nádvoria (EKN) o výmere 45 m2  za pozemok parc.č. 4716/8 zastavané plochy a nádvoria (EKN) o výmere 45 m2 


Stiahnuť dokument: Sposob_nakladania__s_pozemkom_parc.c._4716-7_zamena.pdf
Späť