Mesto Svätý Jur

Spôsob prenájmu pozemkov pre NDS

Značka: Spôsob prenájmu pozemkov pre NDS (2020-03-04 - 2020-05-20)

Mesto Svätý Jur zverejňuje spôsob prenájmu svojho  majetku - pozemkov a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

 

Osobitný   zreteľ    spočíva v tom,   že   Národná diaľničná spoločnosť,

a.s., Mlynské Nivy 45,

821 09 Bratislava, IČO 35 919 001 má záujem prenajať pozemky za účelom stavby diaľnice D4 Bratislava, Ivanka sever - Rača a jej súčasti, ktorej realizácia je vo verejnom záujme.


Stiahnuť dokument: NDS.pdf
Späť